Tot Lid van Verdienste zijn benoemd: Lid sinds:
Riet van Leeuwen  01-01-1985
 Aad Veltenaar 01-01-1991
 Ellie Schweig 01-01-1992
Diny van Berkum 01-09-2007
Ria Veltenaar 01-01-2021
Sander van Looijen 01-11-2012
Tot Ere-Voorzitter is benoemd:
Manfred Lit 01-05-2006
Oud – Ereleden
Jaap Versluis Lidmaatschap beëindigd
Meta Dubbelman Lidmaatschap beëindigd
Willem Terpstra + 2012
Mart Verberne + 2015
Leden van Verdienste