Neem contact met ons op via 

INFORMATIE

Bezoekadres Postadres
  Secretariaat OKV Tarwebuurt
Polslandstraat 47 p/a Maurickerf 12
3081 TK  Rotterdam 3077 XJ  Rotterdam
Email algemeen Email secretariaat
info@tarwebuurt.nl info@tarwebuurt.nl
Telefoon (geen)  Website
   www.tarwebuurt.nl
Clubavond
Elke maandagavond (behalve op feestdagen)
Gebouw open vanaf 19.15 uur
Aanvang competitie 20.00 uur
Contributie per maand: Individueel lid 10,00 euro
Bank: NL59 INGB0004653503 t.n.v. Klaverjasvereniging de Tarwebuurt