Contact

Neem contact met ons op via 

INFORMATIE

Bezoekadres Postadres
  Secretariaat OKV Tarwebuurt
Polslandstraat 47 p/a Maurickerf 12
3081 TK  Rotterdam 3077 XJ  Rotterdam
Email algemeen Email secretariaat
info@tarwebuurt.nl info@tarwebuurt.nl
Telefoon (alleen op clubavond)  Website
 010 – 4849265  www.tarwebuurt.nl
Clubavond
Elke maandagavond (behalve op feestdagen)
Gebouw open vanaf 19.15 uur
Aanvang competitie 20.00 uur
Contributie per maand: Individueel lid 8,50 euro
Bank: NL59 INGB0004653503 t.n.v. Klaverjasvereniging de Tarwebuurt