Riet van Leeuwen – 35 jaar lid

Op 1 januari 2020 was Riet van Leeuwen 35 jaar lid en lid van verdienste van onze vereniging en is daarmee ook het langst zittende lid. In al die jaren heeft zij naast haar lidmaatschap taken verricht in het bestuur en als vrijwilliger bij de activiteiten van de vereniging. Het bestuur heeft dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij willen laten gaan en Riet bedankt met een plantenbak en een oorkonde.