Met de instelling van de “Ellie Bergacker Oorkonde” willen wij Ellie Bergacker danken voor haar 25 jarig jubileum als lid van de vereniging en de vele jaren die zij  heeft ingezet en nog steeds inzet als bestuurslid van onze vereniging. Ellie is vele jaren wedstrijdleider geweest, organiseert samen met anderen de 7-ronden klaverjas toernooien en is secretaris van het verenigingsbestuur.

De Ellie Bergacker Oorkonde wordt uitgereikt aan het klaverjas koppel dat de hoogst gemiddelde score heeft behaald over drie willekeurig hoogst gespeelde partijen in het afgelopen competitiejaar.