Diny van Berkum – Lid van Verdienste

Tijdens de jaarvergadering 2018 op 14 januari 2019 heeft Diny van Berkum uit handen van de voorzitter Manfred Lit het lidmaatschap van Verdienste mogen ontvangen. Diny zet zich al vele jaren in voor de vereniging in haar rol als bestuurslid en wedstrijdleider en haar onmisbare bijdrage aan de maandelijkse prijzen en de marathons.
Namens de leden en het bestuur feliciteren wij Diny van harte en hopen dat wij nog lang van haar inzet mogen genieten.