Competitie hervat :)

In lijn met de maatregelen van het kabinet is -onder voorbehoud van wijzigingen- de competitie hervat. Hierbij hanteren wij het onderstaande protocol.
Alle leden worden geacht hiervan kennis te hebben genomen.

Wil je meer informatie dan verwijzen wij je naar de berichtgeving op nationale nieuwszenders en de website van het RIVM