Bericht aan de leden

Beste Leden,

Wij hopen dat het  een ieder van jullie goed gaat. Mocht je ziek zijn of voelen, dan wensen wij je van harte beterschap en hopen elkaar in de komende maanden weer in gezondheid te mogen ontmoeten.

De strikte voorzorgsmaatregelen van het kabinet maken het ons niet altijd gemakkelijk. Maar het is noodzakelijk om alle richtlijnen goed op te blijven volgen.

Inmiddels moge het duidelijk zijn dat daardoor de activiteiten van de vereniging in ieder geval tot 1 juni 2020 niet doorgaan. 
Met het stilleggen van de activiteiten van de vereniging zijn ook de inkomsten drastisch teruggelopen.

De kosten die de vereniging moet maken zoals de vastrechtkosten voor gas, water en elektriciteit, premies voor de verzekeringen, abonnementen voor telefoon en internet gaan wel gewoon door.

Het bestuur doet daarom een dringend beroep op alle leden om de contributie van afgelopen maand(en) en de komende maanden te blijven betalen door deze over te maken op de bankrekening van de vereniging. 
Dat geeft de vereniging in ieder geval de mogelijkheid om na de coronacrisis de activiteiten weer voort te zetten.

Bankrekening: NL59 INGB 0004 6535 03 ten name van Klaverjasvereniging de Tarwebuurt o.v.v. Contributie (graag ook je naam vermelden)

Bij voorbaat dank voor jullie medewerking en wij wensen jullie een goede en behouden tijd.

Met hartelijke groet,
Bestuur OKV Tarwebuurt
Aad, Sander, Diny, Gerda en Manfred