Puntenklassement is vervallen.

Hiervoor in de plaats is gekomen de Ellie Bergacker Oorkonde