Categorie: PUNTEN

Met de instelling van de Ellie Bergacker Oorkonde (zie link) komt het puntenklassement (2 punten per koppel per gewonnen partij) met ingang van het kaartseizoen 2018 te vervallen.